Zajęcia prowadzone w świetlicy przez specjalistów skupiają się przede wszystkim na realizowaniu takich celów jak: zapewnienie opieki wychowawczej, wyrównywanie braków edukacyjnych oraz zapewnienie pomocy w nauce, kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, rozwijanie zainteresowań i zdolności manualnych oraz wyrabianie wrażliwości estetycznej.

 

Zespół Świetlicy „Marysieńka”

Kamila Sitkowska – Kierownik Świetlicy
Koleta Ponikowska – Skoczylas – Pedagog- reedukator
Katarzyna Filipowska – Czajka – Logopeda