Zrzuć się razem z nami na turnus rehabilitacyjny dla 4 osób!

W tym roku Stowarzyszenie Otwarte Drzwi ponownie organizuje TURNUS REHABILITACYJNY w Dźwirzynie, dla prawie 100 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną . Niestety, nie wszyscy mają środki, by się na niego udać, a koszt pobytu jednej osoby to 2000,00 zł.

Część beneficjentów Stowarzyszenia pochodzi z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w związku z czym ich udział w tej formie rehabilitacji zależy wyłącznie od środków, które uda nam się pozyskać… Zbieramy 8 000,00 zł – po 2 000,00 zł dla 4 uczestników, którzy pragną wziąć udział w turnusie, nie mają jednak na to pieniędzy.