Prosimy o wsparcie dla Ośrodka wsparcia osób niepełnosprawnych „Partnerzy” :)

Zapraszamy do włączenia się do akcji Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, które obecnie REMONTUJE nowo pozyskany lokal Ośrodka wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną „Partnerzy”.

Ośrodek od wielu już lat zajmuje się aktywizacją społeczną i zawodową – podejmuje działania na rzecz włączania tych osób w życie społeczne i przygotowywania ich do samodzielnego życia.

Prosimy o wpłaty poprzez portal pomagam.zrzutka.pl ( link poniżej )

https://pomagam.zrzutka.pl/remontujemymarzenie
Przekażcie  informację „dalej”:) – do tych, którzy mają gotowość podzielenia się swoimi dochodami w ważnej sprawie społecznej. Każda złotówka się liczy – a  ponad 150 uczestników czeka na rozpoczęcie pracy w lepszych warunkach.

Wpłat można również dokonywać na konto Stowarzyszenie Otwarte Drzwi:

Numer konta:

PeKaO BP – 77 1240 6074 1111 0010 3072 2313
w tytule wpisując „darowizna na cele statutowe (PARTNERZY)

Więcej informacji na:

https://www.facebook.com/remontujemymarzenie/?fref=ts